Lectura en esperanto del séptimo capítulo de El Principito

Voy a leerte el séptimo capítulo del libro La eta princo (El principito) en esperanto que, si quieres, te puedo ayudar a conseguir.

Tu objetivo será rellenar los espacios en blanco


La sekvanta [1] estis loĝata de [2]. Tiu vizito estis tre mallonga, sed ege [3] la etan princon.
— “Kion vi faras ĉi tie?” li diris al la ebriulo kiun li trovis silente [4] antaŭ unu vico da plenaj boteloj kaj unu vico da malplenaj.
— “Mi drinkas”, respondis la ebriulo kun funebra [5].
— “Kaj kial vi drinkas?” demandis la eta princo.
— “Por forgesi”, respondis la ebriulo.
— “Por forgesi kion?” demandis la eta princo, kiu jam [6] lin.
— “Por forgesi ke mi hontas”, konfesis la ebriulo [7] la kapon.
— “Pri kio vi [8]?” demandis la eta princo, kiu deziris helpi lin.
— “Mi hontas drinki!” diris por fini la ebriulo kaj definitive eksilentis.
Kaj la eta princo foriris [9].
— “La pliaĝuloj certe estas tre multe strangaj”, li pensis dumvoje.

 

[spoiler title=”Comprueba tus palabras”]

  • [1] planedo
  • [2] ebriulo
  • [3] malĝojigis
  • [4] sidantan
  • [5] mieno
  • [6] ekkompatis
  • [7] mallevante
  • [8] hontas
  • [9] perpleksa[/spoiler]

Para leer el texto en castellano, ve a la página 16 de este PDF.

Liked it? Share it! ;)

Be First to Comment

Leave a Reply